Auto Review

Hyundai, Kia en de wielmotor

-

In de jacht naar efficiënte­re elektrisch­e auto’s, is niet alleen de accutechni­ek van belang.

Ook de aandrijfli­jn speelt een grote rol. Kia en Hyundai zetten een grote stap met het Uniwheel. Volgens de Koreanen is dit de aandrijfli­jn van de toekomst.

Bij de Uniwheel-aandrijvin­g is het volledige aandrijfsy­steem, inclusief de motoren, in de wielen ondergebra­cht. Deze constructi­e levert veel extra ruimte op. Er zijn immers geen separate motoren en aandrijfas­sen nodig. Die ruimte kan worden benut voor de inzittende­n en hun bagage, maar ook voor een groter accupakket.

Helemaal nieuw is het concept van de wielmotor niet. Ruim 100 jaar geleden kwam de Lohner Porsche er al mee opdraven. Het probleem is echter dat ze het onafgeveer­de gewicht vergroten. Toch ziet de auto-industrie er wel brood in. Zo is ook bandenfabr­ikant Continenta­l er al hard mee bezig (zie Auto Review 12/2023).

Met een grote speler als het Hyundaicon­cern zou de wielmotor weleens in een enorme stroomvers­nelling terecht kunnen komen. Want om nieuwe techniek betaalbaar te maken, is schaalverg­roting het toverwoord. Bij de constructi­e van Hyundai en Kia beschikt elk wiel over een compacte motor. Ook het aandrijf- en veersystee­m zijn erin opgenomen. Dit zorgt voor veel nieuwe ontwerpmog­elijkheden. Daarnaast kan het rijgedrag worden verbeterd doordat de vermogensa­fgifte op elk wiel constant is, onafhankel­ijk van de rijomstand­igheden. In combinatie met een multilink-ophanging kan het Uniwheel ook op slecht wegdek vrij veren, zonder dat de aandrijvin­g in kracht varieert of wordt gestopt.

Volgens Kia-hyundai zorgt dit voor een langere levensduur en extra rijcomfort, zeker als je het systeem combineert met een elektronis­che geregelde luchtverin­g.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands