De re­dac­tie

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Kris­tel Fol­mer

Na zich te heb­ben be­kwaamd in Pho­to­shop pakt Kris­tel haar ou­de hob­by (maar nieu­we camera) weer op, om te gaan schrij­ven over één van de mooi­ste hob­by’s ter we­reld.

Joe­ri Fol­man

Ver­trouw­de vas­te kracht in de re­dac­tie van CHIP FOTO ma­ga­zi­ne: hij is er al van­af de eer­ste uit­ga­ve bij be­trok­ken. De­ze fo­to­gra­fi­eex­pert is gek op de ver­ha­len ach­ter foto’s.

Ton Heij­nen

Ton was al vroeg bla­den­ma­ker, want hij maak­te vroe­ger al foto’s voor de school­krant. Na een paar jaar schrij­ven over com­pu­ter­tech­niek is Ton weer te­rug bij zijn gro­te pas­sie: fotografie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.