Tas­sen

Met een camera, ob­jec­tie­ven en een sta­tief ben je er nog niet. Als fo­to­graaf ben je vaak on­der­weg en je wilt je spul­len ten­slot­te ook vei­lig en com­for­ta­bel kun­nen mee­ne­men. Een de­ge­lij­ke tas is daar­om on­mis­baar. Maar wat voor tas kies je? Think Tank Pho­to

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Per­fect voor on­der­weg.

Als het aan­komt op tas­sen is de ene fo­to­graaf de an­de­re niet. Voor som­mi­gen is het voor­al be­lang­rijk dat ze de ap­pa­ra­tuur moei­te­loos en vei­lig over­bren­gen tij­dens een flin­ke vlieg­reis, ter­wijl an­de­re fo­to­gra­fen met hun camera de jun­gle in wil­len trek­ken en daar­voor in de eer­ste plaats een ste­vi­ge maar niet te log­ge be­scher­ming zoe­ken. Of mis­schien ben je juist in de stad in je fo­to­gra­fisch ele­ment en zoek je iets com­pacts dat te­ge­lijk heel stijl­vol is.

Think Tank Pho­to heeft han­di­ge en stijl­vol­le pro­duc­ten voor uit­een­lo­pen­de fo­to­gra­fen­wen­sen: van ca­me­ra­tas­sen en rug­zak­ken tot rol­kof­fers, sling­tas­sen en schou­der­tas­sen. Het gaat om zeer de­ge­lij­ke spul­len ge­richt op de pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf, pro­duc­ten die zo­wel in­ven­tief zijn als ef­fec­tief, zo­dat je er in de meest uit­een­lo­pen­de fo­to­gra­fi­sche si­tu­a­ties mee uit de voe­ten kunt. We stel­len drie se­ries van Think Tank aan je voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.