Unseen Am­ster­dam

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Aan de­ze zes­de edi­tie van kunst­fo­to­beurs Unseen doen maar liefst 53 ga­le­ries uit veer­tien lan­den mee. Een van de hoog­te­pun­ten van de­ze edi­tie is het Pho­to Plea­su­re Pala­ce met gast­cu­ra­to­ren Erik Kes­sels en de Fran­se Tho­mas Mai­laen­der, com­pul­sie­ve ver­za­me­laars van fo­to­gra­fi­sche kunst met een scherp oog voor het ab­sur­de. De Zui­ve­rings­hal op het Wes­ter­gas­fa­briek­ter­rein zal wor­den om­ge­to­verd tot een plek waar je ple­zier kunt ma­ken, kunt ont­span­nen en je ge­dach­ten kunt ver­zet­ten. De ten­toon­stel­ling is op­ge­zet als een tra­di­ti­o­ne­le ker­mis met ver­schil­len­de at­trac­ties: Pho­to For­tu­ne Tel­ler, Smash Gal­lery, Gi­ant Peep­ho­le, Jump Trump en Toi­let Ob­scu­ra.

22 t/m 24 sep­tem­ber

Wes­ter­gas­fa­briek­ter­rein, Am­ster­dam

www.unsee­n­am­ster­dam.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.