Ken­ta Co­baya­shi

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de beel­den van Ken­ta Co­baya­shi (1992) zien we de­tails van het le­ven van

de fo­to­graaf, we zien zijn vrien­din, we zien de me­tro­pool To­kio waar hij woont – we zien het le­ven van ie­mand die full speed leeft. Maar dit al­les geeft hij vorm in een sterk ge­trans­for­meer­de ver­sie. Pho­to­shop neemt hier­bij een cen­tra­le plaats in. Er zijn her­ken­ba­re beel­den van zijn vrien­din, van de me­tro­pool, maar ook to­taal on­her­ken­ba­re, ab­strac­te uit­ver­gro­tin­gen van zijn per­soon­lij­ke er­va­rin­gen. We zien vlek­ken, drup­pels, stre­pen

als ge­maakt door een kwast, er zijn pixel­ver­vor­min­gen, om­ge­keer­de kleu­ren

en­zo­voorts. Maar het zijn geen lou­ter tech­no­lo­gi­sche hoog­stand­jes, ze ma­ken deel uit van het es­the­tisch be­richt dat

Ken­ta naar ons wil ver­stu­ren.

Van 3 sep­tem­ber t/m 15 ok­to­ber

Stieg­litz 19, Ant­wer­pen

www.stieg­litz19.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.