Mir­ro­ring Li­fe

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Een groot re­tro­spec­tief van de Hon­gaars-Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf An­dré Ker­tész, die be­kend staat om zijn bui­ten­ge­wo­ne bij­dra­ge aan de beeld­taal van fotografie in de twin­tig­ste

eeuw en die een van de leer­mees­ters was van Hen­ri Car­tier-Bres­son. De ten­toon­stel­ling be­staat uit zijn vroe­ge werk ge­maakt in zijn ge­boor­te­land Honga­rije, werk uit de pe­ri­o­de in Pa­rijs, waar hij tus­sen 1925 en 1936 één van de voor­naams­te fi­gu­ren in de avant-gar­de fotografie was, en werk ge­maakt in New York, waar hij bij­na vijf­tig jaar woon­de. On­danks een ver­schei­den­heid aan pe­ri­o­des en om­stan­dig­he­den, the­ma’s en stij­len ont­hult de ten­toon­stel­ling de con­sis­ten­te po­ë­ti­sche

be­na­de­ring in het werk van An­dré Ker­tész.

Van 15 sep­tem­ber t/m 10 ja­nu­a­ri

Foam Am­ster­dam

www.foam.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.