EEN BE­TER GELUID

Rø­de Vi­deoMi­cro

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

De Rø­de Vi­deoMi­cro is een com­pac­te ca­me­ra­mi­cro­foon die uit­ste­kend te ge­brui­ken is op bij­voor­beeld de klei­ne­re spie­gel­re­flex­ca­me­ra’s. Het eni­ge dat je camera no­dig heeft, is een 3,5 mm-in­gang. Het geluid bij vi­deo’s kun je op­ne­men met de in­ter­ne mi­cro­foon van je camera, maar met de Vi­deoMi­cro van Rø­de zorg je be­slist voor een betere au­dio­kwa­li­teit. Het gaat om een di­rec­ti­o­ne­le (car­di­oi­de) con­den­sa­tor­mi­cro­foon die sto­ren­de om­ge­vings­ge­lui­den re­du­ceert en fo­cust op het geluid recht voor de camera. Met na­me bin­nens­huis zorgt hij voor een heel na­tuur­lijk geluid. De bo­dy van de mi­cro­foon is ge­maakt van alu­mi­ni­um dat zorgt voor een goe­de re­duc­tie van stoor­sig­na­len zo­als van ra­dio en wi­fi. De zeer duur­za­me Ry­co­te Ly­re-mount voor be­ves­ti­ging aan de ac­ces­soi­re­schoen van je camera re­du­ceert on­ge­wens­te tril­lin­gen en ruis aan­zien­lijk be­ter dan de tra­di­ti­o­ne­le elas­ti­sche mounts. Een WS9 wind­scherm wordt mee­ge­le­verd.

Prijs: 59 eu­ro

www.foto-groep.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.