MOBIELE PRINTSERVICE

Fo­to­ser­vi­ce app

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Vrij­wel ie­der­een maakt foto’s met een smartpho­ne, maar de­ze wor­den lang niet al­tijd af­ge­drukt. De Fo­to­ser­vi­ce app van Ka­me­ra Ex­press biedt uit­komst. Via de­ze app kun je je fa­vo­rie­te foto’s la­ten af­druk­ken in ver­schil­len­de for­ma­ten met glan­zen­de of mat­te af­wer­king. Ook kun je kie­zen voor ver­schil­len­de soor­ten wand­de­co­ra­tie. Hoe dit in zijn werk gaat? Sim­pel! Je hoeft maar en­ke­le stap­pen te door­lo­pen en een paar da­gen la­ter heb je jouw foto’s al in huis. De app is be­schik­baar voor iOS en An­droid.

Prijs: af­druk­ken van­af 15 cent

htt­ps://www.ka­me­ra-ex­press.nl/fo­to­ser­vi­ce Stap 1 se­lec­teer je fa­vo­rie­te foto’s. Stap 2 kies het juis­te for­maat. Wan­neer de ver­hou­ding van de foto’s af­wijkt, geeft de app dit aan. Ver­vol­gens kun je je foto’s naar wens bij­snij­den, zo­dat je al­tijd de juis­te uit­sne­de hebt.

Stap 3 kies het ge­wens­te aan­tal foto’s. Stap 4 vul je ge­ge­vens in. Stap 5 be­taal. Als de be­ta­ling ge­lukt is, lig­gen jouw foto’s bin­nen en­ke­le da­gen op de mat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.