ALL-IN-ONE VOOR VORMGEVERS

Mi­cro­soft Surfa­ce Stu­dio

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Een mooi vorm­ge­ge­ven all-in-one com­pu­ter zo­als een iMac, maar dan wel met een tou­chs­creen en een pen­ne­tje, dat zou voor me­nig fo­to­graaf en pho­to­shop­per een uit­komst zijn. De­ze Surfa­ce Stu­dio is van Mi­cro­soft en werkt met Win­dows 10 op een draai­baar scherm met enor­me re­so­lu­tie. Je kunt het scherm naar be­ne­den kan­te­len en het he­le op­per­vlak als te­ken­ta­fel ge­brui­ken. Met de op­ti­o­ne­le Surfa­ce Di­al krijg je er ook een draai­knop bij, waar­mee je snel ge­reed­schap­pen kunt kie­zen en wij­zi­gen tij­dens het wer­ken met de pen. De Surfa­ce Stu­dio is le­ver­baar met Co­re i5- en i7-pro­ces­so­ren en wordt ge­le­verd in­clu­sief toet­sen­bord en muis.

Prijs: van­af

3550 eu­ro

www.mi­cro­soft.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.