EEN VEILIGE PLEK VOOR JE CAMERA

Flips­i­de AW II-se­rie

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

De Flips­i­de-tas­sen, met een veilige toe­gang tot de camera-ap­pa­ra­tuur aan de ach­ter­zij­de van de tas, zijn al ja­ren een vas­te waar­de in het Lo­we­pro-as­sor­ti­ment. Bij­na tien jaar na de in­tro­duc­tie van de tas­sen in­tro­du­ceert Lo­we­pro de op­vol­gers on­der de noe­mer Flips­i­de AW II. De se­rie be­staat uit vier mo­del­len in twee kleu­ren, te weten mo­del 200, 300, 400 en 500. De­ze aan­dui­din­gen cor­res­pon­de­ren grof­weg met de maxi­ma­le brand­punts­af­stand van de lens die in de tas past. Een 70-200 F2.8 past bij­voor­beeld in de Flips­i­de 200 AW II. Nieuw aan de tas­sen zijn de mo­der­ner ogen­de ma­te­ri­a­len en ook zijn de tas­sen nu be­ter in te rich­ten met MaxFit schot­ten. Een ta­blet­vak, of lap­t­op­vak bij de gro­te­re mo­del­len, is stan­daard. Al­le nieu­we tas­sen heb­ben ook een re­gen­hoes. De be­schik­ba­re kleu­ren zijn zwart en mi­ca/ca­mo. De­ze laat­ste kleur is ex­tra in­te­res­sant voor na­tuur­fo­to­gra­fen. Ver­krijg­baar bij al­le Lo­we­pro-dea­lers zo­als Ca­me­raNU.nl, Ka­me­ra-Ex­press.nl, Cool­blue.nl, Bol.com etc.

Prijs: van­af 129

eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.