ZIE MEER MET DE SMALLHD FO­CUS

SmallHD Fo­cus

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Film je vaak met je sys­teem­ca­me­ra of spie­gel­re­flex­ca­me­ra en zou je je beeld graag di­rect op een gro­ter scherm van pro­fes­si­o­ne­le kwa­li­teit wil­len be­kij­ken? Dan is de SmallHD Fo­cus wel­licht iets voor jou! Het tou­chs­creen maakt de­ze mo­ni­tor han­dig in ge­bruik en door het klei­ne for­maat en lich­te ge­wicht is dit scherm ge­schikt voor vrij­wel ie­de­re vi­deo­ca­me­ra, com­pac­te sys­teem­ca­me­ra of spie­gel­re­flex­ca­me­ra met HDMI-aan­slui­ting. De Fo­cus be­schikt ook over al­le be­lang­rij­ke fea­tu­res voor pro­fes­si­o­ne­le film­op­na­men: Wa­ve­form, fal­se co­lor, fo­cus as­sist, 3D LUTs en mag­ni­fy. Bij de SmallHD 5’’ Fo­cus wordt een han­di­ge ca­me­ra­brac­ket, de Tilt Arm, mee­ge­le­verd waar­mee je het scherm 180 gra­den kunt draai­en. Je kunt dus met de­ze com­pac­te en ge­bruiks­vrien­de­lij­ke mo­ni­tor met­een aan de slag tij­dens jouw vol­gen­de film­pro­ject!

Prijs: 599 eu­ro

www.ca­me­ratools.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.