Klein­ste ge­heu­gen­kaart, groot­ste for­maat

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Hoe meer foto’s er op je ge­heu­gen­kaart pas­sen, hoe meer je er maakt. Haal daar­om de klein­ste ge­heu­gen­kaart te­voor­schijn die je kunt vin­den. Een van 4 GB of zelfs min­der is ide­aal. Stel je camera ver­vol­gens in op “RAW + JPG” op de hoog­ste kwa­li­teits­stand. Zo pas­sen er aan­zien­lijk min­der foto’s op je ge­heu­gen­kaart en maak je al­leen nog maar foto’s als het waar­schijn­lijk is dat het on­der­werp ook daad­wer­ke­lijk in­te­res­san­te re­sul­ta­ten op­le­vert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.