Richt je op één pro­ject

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Mis­schien heb je al heel veel idee­ën in je hoofd en wil je die al­le­maal zo snel mo­ge­lijk uit­voe­ren. Maar met hoe­veel toe­wij­ding kun je je op het eer­ste pro­ject stor­ten als je in je hoofd al met het twee­de be­zig bent? Van­af dat mo­ment wordt je hob­by on­der­he­vig aan stress en kun je niet meer ge­nie­ten van het fo­to­gra­fe­ren. Richt je daar­om op slechts één fo­t­o­p­ro­ject en schenk daar je vol­le­di­ge aan­dacht aan. Als je dit pro­ject naar te­vre­den­heid hebt af­ge­slo­ten, kun je over het vol­gen­de na­den­ken.

Een hor­de fo­to­gra­fen staat te drin­gen om de beste fo­to­gra­fie­po­si­tie. Niet de pret­tig­ste si­tu­a­tie om in te fo­to­gra­fe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.