Voor de ur­ban fo­to­graaf

Think Tank Re­tro­spec­ti­ve 5,6 en 7 Se­rie

CHIP FOTO Magazine - - Advertorial -

Een dag­je straat­fo­to­gra­fie in de plaat­se­lij­ke me­tro­pool lonkt, maar je hebt geen zin om je enor­me fo­to­tas mee te ne­men. De gro­te fo­to­tas maakt plaats voor een com­pact en stijl­vol al­ter­na­tief: een mo­del uit de Re­tro­spec­ti­ve 5,6 of 7 Se­rie van Think Tank.

In de stad ben je graag wend­baar en als het kan, zie je er ook nog een beet­je stijl­vol uit. Een gro­te, vaak zwar­te, fo­to­tas is daar niet op zijn plaats, en dus ver­ruil je de­ze voor een hand­zaam al­ter­na­tief. Think Tank biedt je met de Re­tro­spec­ti­ve Se­rie een lijn met stijl­vol­le en com­pac­te tas­sen die er ook nog eens cool uit­zien. Ze zijn er in di­ver­se soor­ten en ma­ten, maar voor de ur­ban fo­to­graaf sprin­gen de Re­tro­spec­ti­ve 5, 6 en 7 er toch wel uit. Ze zijn ge­maakt van een ru­we sa­fa­ri-ach­ti­ge can­vas stof en stan­daard voor­zien van een zach­te draag­riem voor over je schou­der. Zo kun je mak­ke­lijk een he­le dag op pad. De be­schik­ba­re kleu­ren pi­nes­to­ne en bei­ge, al dan niet voor­zien van leer als je voor de wat luxe look & feel gaat, ma­ken je keu­ze ein­de­loos en te­ge­lijk per­soon­lijk.

On­danks de, be­wust ge­ko­zen, be­schei­den om­vang van de Re­tro­spec­ti­ve 5, 6 en 7 past er toch erg veel in de tas. Ze zijn spe­ci­aal ont­wor­pen met de te­gen­woor­dig zo po­pu­lai­re com­pac­te sys­teem­ca­me­ra’s in ge­dach­ten. Maar een stan­daard spie­gel­re­flex­ca­me­ra met of zon­der grip past ook ge­woon in de­ze tas­sen. Gro­te te­le­ob­jec­tie­ven kun je maar be­ter thuis­la­ten, maar daar heb je als straat­fo­to­graaf ook niet zo­veel aan. Je ex­tra pri­me lens of com­pac­te zoom past daar­en­te­gen wel met groot ge­mak in de­ze Re­tro­spec­ti­ve uit­voe­rin­gen.

De Re­tro­spec­ti­ve 5, 6 en 7 ma­ken, zo­als de naam doet ver­moe­den, een re­tro in­druk en de stof lijkt ge­maakt voor de eeu­wig­heid. De tas­sen zijn be­wust ook niet al te stijf van op­zet, zo­dat ze zich ook in ze­ke­re ma­te aan­pas­sen aan de in­houd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.