Re­gel van der­den

CHIP FOTO Magazine - - Compositie -

Het ro­de bloem­blad in de ach­ter­grond ziet er vaag uit en valt he­le­maal niet op. Maar om­dat de rand er­van zich on­ge­veer op twee­der­de van de breed­te van de foto be­vindt, is het heel be­lang­rijk voor de har­mo­ni­eu­ze uit­stra­ling van het beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.