Weg­la­ten

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Heel be­lang­rijk: maak de spreads niet te vol! Durf ruim­te te ne­men, niet al­leen voor je foto’s, maar ook voor le­ge vlak­ken. Je zult zien dat de foto’s daar­door ex­tra goed tot hun recht ko­men. Wit­ruim­te zorgt voor rust en maakt je fo­to­boek aan­trek­ke­lij­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.