Spreads vorm­ge­ven

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Als je in een boek kijkt, zie je al­tijd twee pa­gi­na’s naast el­kaar. Dat heet een spread. Het is be­lang­rijk om bij het sa­men­stel­len van het fo­to­boek niet naar de en­ke­le pa­gi­na’s te kij­ken, maar tel­kens naar de he­le spread. Zorg er­voor dat ie­de­re spread op zich een een­heid vormt. Niet voor niets zie je in de fo­to­boek­pro­gram­ma’s van aan­bie­ders zo­als Pixum bij het sa­men­stel­len tel­kens twee te­gen­over­lig­gen­de pa­gi­na’s voor je en niet een en­ke­le pa­gi­na.

Er zijn al­ler­lei ma­nie­ren om voor een mooie een­heid te zor­gen. Bij­voor­beeld door te wer­ken met sym­me­trie of juist asym­me­trie. Een leu­ke sym­me­tri­sche aan­pak is spie­ge­ling. Dat kan heel let­ter­lijk zijn, met rechts een ge­spie­gel­de op­maak van links. Maar je kunt het ook op een ab­strac­te­re ma­nier aan­pak­ken, met bij­voor­beeld een dag­fo­to te­gen­over een nacht­fo­to, kleur naast zwart-wit of man­nen naast vrou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.