Ver­za­me­lin­gen

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Mis­schien heb je tij­dens je vakantie een groot aan­tal foto’s ge­maakt van het­zelf­de on­der­werp (zo niet, dan is dat mis­schien een leuk idee voor je vol­gen­de reis!). Bij­voor­beeld straat­naam­bord­jes, voor­deu­ren of mis­schien wel 2CV’s. Zet die foto’s bij el­kaar op een spread. Dan mag het voor een keer­tje wel wat vol­ler, om de groot­te van de ver­za­me­ling te be­na­druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.