Let op de lij­nen

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Lij­nen lei­den de blik van de kij­ker over de pa­gi­na of door een foto. Er zijn wer­ke­lij­ke lij­nen en denk­beel­di­ge lij­nen. Wer­ke­lij­ke lij­nen zijn bij­voor­beeld de ran­den van een ka­der, tekst of de ho­ri­zon in een foto. Denk­beel­di­ge lij­nen ver­bin­den de ele­men­ten die op een pa­gi­na of spread te zien zijn. Zorg er­voor dat de foto’s of tek­sten aan min­stens één lijn ge­o­ri­ën­teerd zijn. Daar­door krijg je rust op een pa­gi­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.