Plat­lig­gen­de bin­ding

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Als je bij Pixum een fo­to­boek be­stelt en hier­bij kiest voor af­druk­ken op fo­to­pa­pier, wordt er een plat­lig­gen­de bin­ding toe­ge­past: bij het sa­men­voe­gen van het boek wor­den de blad­zij­des in het mid­den vlak ge­vou­wen, an­ders dan bij­voor­beeld bij de lijm­bin­ding. Bij de plat­lig­gen­de bin­ding kun je het fo­to­boek he­le­maal plat ope­nen en ver­dwijnt er in het mid­den niets in de vouw. Dat is ide­aal voor foto’s die je over bei­de pa­gi­na’s plaatst, bij­voor­beeld bij pa­no­ra­mafo­to’s die over bei­de pa­gi­na’s gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.