Laat de zee niet leeg­lo­pen!

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Con­tro­leer bij land­schaps­fo­to’s of de

ho­ri­zon wel echt ho­ri­zon­taal is. Zo niet, pas de foto dan aan in een fo­to­be­wer­kings­pro­gram­ma. Wan­neer je een fo­to­boek bij Pixum be­stelt, kun

je de ho­ri­zon ook cor­ri­ge­ren in de spe­ci­a­le soft­wa­re die je ge­bruikt om het fo­to­boek sa­men te stel­len. Door te dub­bel­klik­ken op een foto in het boek, opent een ven­ster waar­in je een aan­tal ba­sa­le be­wer­kin­gen kunt uit­voe­ren op de foto, zo­als het aan­pas­sen van hel­der­heid en con­trast, bij­snij­den, ro­de-ogen­cor­rec­tie en ook

het cor­ri­ge­ren van de ho­ri­zon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.