On­der­werp en beel­duit­sne­de

CHIP FOTO Magazine - - Beeldhoek -

De Ca­na­le Gran­de in Ve­ne­tië is pit­to­resk, maar te­ge­lijk ook heel weids. Hoe­veel je er­van in beeld krijgt, hangt af van drie fac­to­ren:

1Brand­punts­af­stand: Hoe kor­ter de brand­punts­af­stand, hoe meer om­ge­ving. Met een klas­sie­ke groot­hoek zo­als een 24 mm-ob­jec­tief krijg je de pa­laz­zi en gon­dels in de om­trek ook op de foto.

2Beeld­sen­sor: Met een klei­ne­re sen­sor krijg je ook een klei­ne­re beeld­hoek. Op een gang­ba­re ama­teurspie­gel­re­flex met APS-Csen­sor wordt een ma­ti­ge groot­hoek al ge­re­du­ceerd tot een beeld­hoek van on­ge­veer 54°, wat over­een­komt met een stan­daard-ob­jec­tief. De uit­sne­de wordt be­dui­dend klei­ner.

3Stand­punt: De fo­to­graaf is voor de­ze foto di­rect voor de gon­dels gaan staan. Door de beeld­hoek van 54° wor­den de groot­te­ver­hou­din­gen aan het Ca­na­le Gran­de on­ge­veer zo weer­ge­ge­ven zo­als het men­se­lijk oog ze waar­neemt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.