Over­zicht van beeld­hoe­ken

Zo val­len ver­schil­len­de brand­punts­af­stan­den uit op ver­schil­len­de soor­ten camera’s.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldhoek -

Wil je weten wel­ke beeld­hoek je ob­jec­tie­ven bie­den? Hier zie je de waar­den uit­ge­splitst naar brand­punts­af­stand en sensor­groot­te. Let wel: bij APS-C gin­gen we uit van een crop­fac­tor van 1,5. Bij spie­gel­re­flexen van Ca­non met crop­fac­tor 1,6 valt de beeld­hoek nog iets klei­ner uit. De aan­ge­ge­ven brand­punts­af­stan­den heb­ben be­trek­king op het ob­jec­tief. Je hoeft ze dus niet meer om te re­ke­nen voor camera’s met een klei­ne­re sen­sor dan ful­l­fra­me, dat heb­ben wij al voor je ge­daan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.