3 Weg met aber­ra­ties

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Bij astro­fo­to­gra­fie ge­bruik je vaak de groot­ste lens­ope­ning van je ob­jec­tief. Daar­door heb je snel­ler last van vig­net­te­ring en aber­ra­ties. Ga naar het tab­blad Lens­cor­rec­ties en zet bij Pro­fiel een vin­kje voor Kleu­raf­wij­king ver­wij­de­ren. Scha­kel ver­vol­gens naar Hand­ma­tig en ac­ti­veer de pi­pet. Ge­bruik de­ze om een paar­se rand te se­lec­te­ren. Nu heeft Light­room de juis­te ge­ge­vens om de aber­ra­ties te kun­nen ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.