1 Kleu­ren ver­be­te­ren

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

We be­gin­nen op het tab­blad Stan­daard en gaan eerst de kleu­ren wat mooi­er ma­ken. De ori­gi­ne­le foto heeft ge­le licht­ver­vui­ling in de lucht, dus gaan we met de schuif­re­ge­laar Tem­pe­ra­tuur de he­mel wat blau­wer ma­ken. Om­dat het com­ple­men­tai­re kleu­ren be­treft wordt het beeld met­een een stuk ster­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.