Meer diep­te met het pen­seel

Zo ge­bruik je ‘Hel­der­heid’ nog be­ter

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Ei­gen­lijk zou je het ef­fect van Hel­der­heid uit de laat­ste stap moe­ten be­per­ken tot al­leen de he­mel. Daar­voor klik je op het Aan­pas­sings­pen­seel, tus­sen de tab­bla­den His­to­gram en Stan­daard. Door te dub­bel­klik­ken op Ef­fect zet je al­le schuif­re­ge­laars weer op nul. Ver­schuif nu de Hel­der­heid naar +25 om het ef­fect ge­lei­de­lijk op te bou­wen. Zet Doe­ze­laar, Stroom en Dicht­heid al­le­drie op 100 en stel Groot­te zo in dat je on­ge­veer de helft van de Melk­weg be­dekt. Schil­der over bei­de helf­ten in het beeld, klik op Nieuw en schil­der er nog een keer over­heen.

Je kunt ook na de eer­ste keer schil­de­ren met de rech­ter­muis­toets klik­ken op het grij­ze punt dat bij de­ze be­wer­king hoort en kie­zen voor Du­pli­ce­ren. Daar­mee wordt het ef­fect ver­dub­beld. Vind je het ef­fect te sterk, dan kun je het uit­gum­men door er met in­ge­druk­te Alt-toets over­heen te schil­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.