1 Be­gin met klei­ne vlek­jes te ver­wij­de­ren

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Open de foto die je wilt be­wer­ken en du­pli­ceer de Ach­ter­grond­laag met Ctrl+J. Je be­gint eerst met het ver­wij­de­ren van vlek­jes en rim­pels. Laat ken­mer­ken zo­als sproet­jes staan voor een re­a­lis­tisch por­tret. Met het Snel re­tou­cheer­pen­seel kun je zo­wel klik­ken op vlek­jes als schil­de­ren over fij­ne rim­pels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.