Al­ter­na­tie­ven

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

Krom­me ‘cur­ved’ dis­plays

Een cur­ved-mo­ni­tor, zo­als de Acer Pre­da­tor X34 (ca. 1100 eu­ro) heeft een ge­bo­gen scherm en dat ziet er mooi uit. Het voor­deel is dat je als ge­brui­ker al­tijd in de juis­te rich­ting naar het scherm kijkt en je geen last hebt van te gro­te kijk­hoe­ken. Zo heb je al­tijd het juis­te con­trast. In de prak­tijk valt dat al­le­maal wel mee en blij­ken de­ze mo­ni­to­ren voor vormgevers en fo­to­gra­fen niet veel meer­waar­de te bie­den. Zelfs de duur­de­re mo­del­len met IPS-pa­nels zijn meer ge­richt op ga­mes en en­ter­tain­ment en heb­ben vaak nau­we­lijks ka­li­bra­tie­mo­ge­lijk­he­den. Goed­ko­pe­re mo­del­len heb­ben TN-pa­nels die wat ons be­treft niet ge­schikt zijn voor fo­to­be­wer­king.

Ex­tra bre­de mo­del­len

Een su­per­breed­beeld­scherm heeft door­gaans een beeld­ver­hou­ding van 21:9 en dat zorgt voor een heel breed werk­op­per­vlak. De goed­ko­pe­re mo­del­len heb­ben vaak een re­so­lu­tie van slechts 2560 x 1080 pixels. Dan is een mo­ni­tor met 16:9-ver­hou­ding en een re­so­lu­tie van 2560 x 1440 een betere keu­ze. Wil je toch dat ex­tra breed­beeld­ef­fect, kies dan een mo­del met een re­so­lu­tie van 3440 x 1440. Dan heeft een su­per­breed­beeld­scherm ook echt voor­de­len bij fo­to­be­wer­king.

Ap­ple iMac met Re­ti­na-dis­play

De Ap­ple iMac Re­ti­na heeft een scherm van 4K (21,5 inch) of zelfs 5K (27 inch) en is te koop van­af 1700 eu­ro, maar dan zit er ook een com­ple­te com­pu­ter in ver­stopt. Met re­cen­te ver­sies van OS X krijg je veel in­stel­lin­gen om het scherm aan te pas­sen in ver­schil­len­de stap­pen. De Re­ti­na-dis­plays la­ten tekst en de­tails ex­treem scherp zien en heb­ben een me­nu waar­in je veel kleur­in­stel­lin­gen kunt aan­pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.