Scherm­groot­te en werk­ruim­te

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

Ter ver­ge­lij­king: de hoe­veel­heid werk­ruim­te

Een mo­ni­tor van 24 inch heeft een beeldop­per­vlak van 1590 cm2, wat over­een­komt met on­ge­veer 2,5 pa­gi­na A4. Bij mo­del­len van 27 inch kun je 3,2 pa­gi­na kwijt (2040 cm2) en op een scherm van 32 inch pas­sen 4,5 vel A4. Hoe­veel desktop­ruim­te je in Win­dows hebt, is ech­ter ook af­han­ke­lijk van de re­so­lu­tie. Zo kan een 4K-scherm van 24 inch meer beel­din­houd la­ten zien dan een exem­plaar van 27 inch met 2560 x 1440 pixels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.