Ei­zo Co­lorEd­ge CS2420

ca. 670 eu­ro • 1920 x 1200 pixels • 24 inch

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

Met 24 inch en een re­so­lu­tie van 1920 x 1200 pixels lijkt dit een vrij een­vou­dig mo­del, maar de­ze be­taal­ba­re CS2420 is uit­ste­kend ge­schikt voor beeld­be­wer­king om­dat hij veel ka­li­bra­tie­mo­ge­lijk­he­den van pro­fes­si­o­ne­le Ei­zo-mo­del­len aan boord heeft. Ook is hij uit­ge­rust met een spe­ci­a­le beeld­chip die moet zor­gen voor een ui­terst ho­mo­ge­ne en con­stan­te kleur­weer­ga­ve. De kleur­ruim­te en het con­trast zijn het beste in de­ze prijs­klas­se. Met HDMI-, Dis­playPort- en DVI-D-aan­slui­ting als­me­de een pi­vot-func­tie en usb-hub is de uit­rus­ting pri­ma in or­de.

Je kunt de Ei­zo CS2420 met een op­ti­o­ne­le co­lo­ri­me­ter heel pre­cies ka­li­bre­ren. De mo­ni­tor kan 90 gra­den ge­draaid wor­den. Dat kan han­dig zijn als je staan­de foto’s groot wilt be­kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.