BenQ SW2700PT

ca. 700 eu­ro • 2560 x 1440 pixels • 27 inch

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

Met een prijs­kaart­je van on­ge­veer 700 eu­ro is de Benq SW2700PT een goed­koop in­stap­mo­del in de klas­se van pro­fes­si­o­ne­le mo­ni­to­ren. Toch le­vert hij een heel goe­de beeld­kwa­li­teit. De kleur­ruim­te van het IPS-pa­neel is ver­ge­lijk­baar met die van de con­cur­ren­tie. Al­leen de re­so­lu­tie is met 2560 x 1440 pixels niet zo hoog als bij duur­de­re 4K-mo­del­len. De Benq biedt ech­ter wel uit­ge­brei­de ka­li­bra­tie­mo­ge­lijk­he­den en er wordt zelfs een licht­kap mee­ge­le­verd. De aan­slui­tin­gen zijn re­de­lijk stan­daard, met HDMI, Dis­playPort en DVI-D. Een zui­ni­ge eco-mo­dus ont­breekt he­laas.

Beeld­kwa­li­teit, prijs, licht­kap

Geen eco-mo­dus De mee­ge­le­ver­de licht­kap houdt in­val­lend zon­licht te­gen. Met de sta­bie­le voet kun je het scherm in hoog­te ver­stel­len en 90 gra­den kan­te­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.