Asus ProArt PA329Q

ca. 1400 eu­ro • 3840 x 2160 pixels • 32 inch

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

De­ze Asus heeft een 4K-re­so­lu­tie en een enor­me beeld­di­a­go­naal van 32 inch. De IPS-dis­play le­vert een uit­ste­ken­de beeld­kwa­li­teit, met mooie kleur­ver­lo­pen en een groot con­trast. Het pa­neel dekt 99,6% van de Ado­beRGB-kleur­ruim­te af. Ook heeft het scherm een ge­ïn­te­greer­de kleur­ka­li­bra­tie, waar­van de pro­fie­len niet op je com­pu­ter, maar in de mo­ni­tor wor­den op­ge­sla­gen. Dat is erg han­dig wan­neer je met meer­de­re bron­nen werkt, zo­als een twee­de com­pu­ter of lap­top. Het ap­pa­raat is wel erg groot, dus hij neemt ook ont­zet­tend veel ruim­te in op je bu­reau.

De Asus heeft een usb-hub én een kaart­le­zer. Han­dig voor fo­to­gra­fen. De mo­ni­tor heeft maar liefst vier HDMI 2.0-aan­slui­tin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.