mijn­fo­to@chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl

CHIP FOTO Magazine - - Lezersfoto’s -

- Eén foto per e-mail.

- Ver­meld bij de foto wel­ke camera en welk ob­jec­tief je hebt ge­bruikt en zo mo­ge­lijk de exif­ge­ge­vens (brand­punts­af­stand – dia­frag­ma – slui­ter­tijd – iso).

- Ver­tel in het kort hoe de foto tot stand is ge­ko­men.

- Af­me­ting: mi­ni­maal 20 x 30 cm bij 300 dpi of­te­wel 2400 x 3600 pixels.

- Be­stands­for­maat: jpeg (hoog­ste kwa­li­teit), psd of tiff.

- Be­stands­groot­te: maxi­maal 20 me­ga­by­te.

- Down­load en lees het Voor­waar­den-do­cu­ment (pdf) van on­ze si­te en stuur het mee met de foto. - Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl on­der 'Jouw foto'.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.