De blau­we deur

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s - Sel­cuk Yu­e­cel

Op een heu­vel op het ei­land El­ba, 167 me­ter bo­ven de zee­spie­gel, ligt het char­man­te stad­je Ca­po­li­ve­ri. Wan­neer Sel­cuk Yu­e­cel tij­dens zijn va­kan­tie het ge­bied ver­ken­de, waant hij zich door de smal­le steeg­jes en schil­der­ach­ti­ge por­tie­ken in een mid­del­eeuws dorp. De blau­we deur van een oud huis viel hem di­rect op. “Ik vond het een har­mo­nisch ge­heel dat ont­span­ning en te­vre­den­heid op­riep”, ver­telt hij. Om­dat het van­we­ge een feest die avond druk was in de stad, moest hij het ge­schik­te mo­ment af­wach­ten, zo­dat er nie­mand in beeld liep. Hij koos voor por­tret­mo­dus om de ver­ti­ca­le lij­nen meer te la­ten op­val­len. Na­der­hand heeft Sel­cuk de fo­to op zijn iPad Pro be­werkt met de app SnapSeed. Hij heeft hem iets ver­scherpt en een vin­ta­ge-fil­ter ge­bruikt om de fo­to een ja­ren60-look te ge­ven. Olym­pus PEN-F met Olym­pus M. Zuiko Di­gi­tal ED 12-40mm ob­jec­tief | 24 mm (KB) | f/3.5 | 1/100 s | ISO 640

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.