Wit­hoos meets Wit­hoos

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Hans Wit­hoos heeft met zijn fo­to Squid in Los An­ge­les de In­ter­na­ti­o­nal Co­lor Awards in de ca­te­go­rie Food ge­won­nen. De wed­strijd voor pro­fes­si­o­ne­le en ama­teur­fo­to­gra­fen ont­ving meer dan 5500 fo­to’s uit 73 lan­den. Squid is een van de veer­tig ‘fo­to­gra­fi­sche schil­de­rij­en’ op de ex­po­si­tie Wit­hoos meets Wit­hoos in het West­fries Mu­se­um in Hoorn. De ex­po­si­tie toont een se­lec­tie uit het werk van Hans Wit­hoos, een ver­re ach­ter­klein­zoon van de 17e eeuw­se fijn­schil­der Mat­thi­as Wit­hoos. Met zijn beeld­be­wer­kin­gen over­brugt hij de meer dan 350 jaar tus­sen twee vak- en bloed­ver­wan­ten. Het mu­se­um laat ook een se­lec­tie wer­ken van Mat­thi­as Wit­hoos zien. Bij de ope­ning is een ge­lijk­na­mig fo­to­boek ge­lan­ceerd.

t/m 21 mei West­fries Mu­se­um, Hoorn htt­ps://wfm.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.