Zond­vloed nu

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Met de ten­toon­stel­ling Zond­vloed nu la­ten ne­gen fo­to­gra­fen zich in­spi­re­ren door het ou­de ver­haal van de zond­vloed. Wel­ke be­te­ke­nis heeft het an­no nu? De ne­gen fo­to­gra­fen gin­gen voor het Bij­bels Mu­se­um met de­ze vraag aan de slag. Ze heb­ben zich me­de la­ten in­spi­re­ren door ze­ven ver­ha­len­ver­tel­lers uit de chris­te­lij­ke, jood­se en is­la­mi­ti­sche tra­di­ties.

Van 2 fe­bru­a­ri t/m 17 ju­ni Bij­bels Mu­se­um, Am­ster­dam www.bij­bels­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.