Ba­ma­ko Por­traits

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de ja­ren 50 en 60 po­seer­de een heel aan­tal in­wo­ners van de Ma­li­ne­se hoofd­stad Ba­ma­ko voor de ca­me­ra van Sey­dou Ke­ï­ta (1921-2001, Ma­li). Ie­der­een kwam naar zijn stu­dio om zich zo mooi mo­ge­lijk te la­ten fotograferen: in jur­ken met op­val­len­de stof­fen en bij­zon­de­re vor­men, of in een Wes­ters pak met strik­je, leu­nend op een mo­tor­fiets. Het oeu­vre toont een tijds­beeld van Ba­ma­ko’s tran­si­tie van een kos­mo­po­li­ti­sche stad in de voor­ma­li­ge Fran­se ko­lo­nie naar de trot­se hoofd­stad van een on­af­han­ke­lijk Ma­li.

6 april t/m 20 ju­ni 2018 Foam, Am­ster­dam www.foam.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.