Sche­ve­nin­gen – Bad­plaats in beeld

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Een fo­to­boek over de be­kend­ste bad­plaats van Ne­der­land. Hoe je zo’n boek sa­men­stelt zon­der in cli­chés te ver­val­len, heeft de Haag­se fo­to­gra­fe San­dra Uit­ten­bo­gaart ont­dekt. Ze heeft er da­gen­lang rond­ge­han­gen en ge­fo­to­gra­feerd, en dat le­vert een ver­ras­send fo­to­boek op. Een hom­ma­ge aan een bad­plaats die haar 200-ja­rig be­staan viert.

Je be­stelt het luxe hard­co­ver fo­to­boek van 60 pa­gi­na’s voor 14,95 eu­ro via www. bad­plaat­s­in­beeld.nl. Daar­naast zijn de fo­to’s in de zo­mer­maan­den te zien op een ex­po­si­tie in de Cen­tra­le Bi­bli­o­theek aan het Spui (van 4 ju­ni t/m 19 au­gus­tus).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.