Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um krijgt ar­chief

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws - Toon Mi­chiels

Het vol­le­di­ge ar­chief van de in 2015 over­le­den Toon Mi­chiels gaat naar het Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um. Mi­chiels werd voor­al be­kend met zijn fo­to’s van ne­on­re­cla­mes die hij in Ame­ri­ka maak­te. En met zijn fo­to­boek over een Bra­bants boe­ren­echt­paar (Zeld­za­me men­sen, 1974).

Het mu­se­um had in 2016 de ten­toon­stel­ling Ame­ri­can Ne­on Signs by Day & Night. Die ten­toon­stel­ling be­vat­te fo­to’s die Mi­chiels hal­ver­we­ge de ja­ren 70 maak­te tij­dens road­trips in Ame­ri­ka.

Mi­chiels maak­te la­ter nog meer reis­se­ries, on­der meer in Ame­ri­ka en Zuid-Eu­ro­pa. Wat hij daar zocht was, in zijn ei­gen woor­den: “De leeg­te, de een­zaam­heid, die in ie­der mens zit”. Toon Mi­chiels leed aan de­pres­sies en maak­te in 2015 een eind aan zijn le­ven.

Het Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um denkt na over een ten­toon­stel­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.