Pro-Mounts Ti­meLap­se

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Maak je graag ti­me-lap­se vi­deo’s met je GoPro of smartpho­ne, dan zou je de Pro-Mounts Ti­meLap­se eens moe­ten pro­be­ren. Daar­mee maak je na­me­lijk een­vou­dig een ti­me-lap­se van 360 gra­den. Het ap­pa­raat­je draait 360 gra­den in een uur, of 180 gra­den in een half uur (dat kun je zelf in­stel­len), ide­aal voor ho­ri­zon­ta­le ti­me-lap­se film­pjes. Je kunt de Pro-Mounts Ti­meLap­se ook op een sta­tief schroe­ven.

Je koopt een exem­plaar voor 34,99 eu­ro, bij­voor­beeld via www.coo­l­blue.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.