DJI MAVIC AIR

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

De nieu­we DJI Mavic Air drone is een heus won­der op het ge­bied van zo­wel de­sign als tech­niek. Dat de drone op­ge­vou­wen het for­maat van een smartpho­ne heeft, wil ab­so­luut niet zeg­gen dat je er wei­nig mee kunt. De­ze nieu­we DJI drone is voor­zien van al het bes­te van DJI’s voor­gaan­de dro­nes uit de Mavic-se­rie en dat merk je di­rect dank­zij de top­pres­ta­ties op het ge­bied van vlieg-per­for­man­ce en func­ti­o­na­li­teit. De in­ge­bouw­de ca­me­ra schiet 4K vi­deo­beel­den met 30fps en slow­mo­ti­on 1080p met 120fps, en is voor­zien van HDR-func­ties. Het in­ter­ne ge­heu­gen van 8GB kun je uit­brei­den met een mi­cro-SD ge­heu­gen­kaart en de drone heeft een maxi­ma­le vlieg­tijd van 21 mi­nu­ten. Nog nooit eer­der vond je de­ze spe­ci­fi­ca­ties in zo’n com­pact ont­werp!

De DJI Mavic Air drone (€849,-) én de po­pu­lai­re DJI Mavic Air Fly Mo­re Com­bo met ac­ces­soi­res (€1049,-) zijn di­rect te be­stel­len via www.fo­to­de­vak­man.nl.

Prijs: van­af € 849 www.fo­to­de­vak­man.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.