NEST PRO­FES­SI­O­NEEL STA­TIEF NT-6294AK + BALHOOFD

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Het Nest Pro­fes­si­o­neel Sta­tief NT-6294AK + Balhoofd is een pro­fes­si­o­neel alu­mi­ni­um sta­tief. De Nest NT 6294AK heeft een ge­ïn­te­greer­de mo­no­pod die je ge­mak­ke­lijk kunt los­kop­pe­len. Het ge­pa­ten­teer­de QLS loc­king sys­teem zorgt voor een snel­le hoog­te- en hoek­ver­stel­ling van de po­ten. Daar­naast heeft de Nest NT-6294AK een stijl­vol­le blau­we coa­ting en een op­hang­haak met spring­veer om de ca­me­ra­tas of an­de­re items aan op te han­gen. De­ze set wordt ge­le­verd in­clu­sief een balhoofd met ge­ïn­te­greer­de wa­ter­pas, die een draag­kracht heeft van maxi­maal 15 ki­lo. De­ze is ge­maakt van een alu­mi­ni­um­le­ge­ring die ook ge­bruikt wordt in de lucht­vaart­tech­niek.

Prijs: € 189

www.ca­me­ra­oc­ca­si­on.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.