STIJLVOL EN PRAKTISCH HARNAS

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Bron­key ca­me­rastraps wor­den ge­maakt voor fo­to­gra­fen, door fo­to­gra­fen en ont­wer­pers uit Bar­cel­o­na. De le­ren straps wor­den met lief­de ge­pro­du­ceerd van de bes­te ma­te­ri­a­len. Ze zijn voor 100 pro­cent hand­ge­maakt, met tra­di­ti­o­ne­le be­wer­kings­ap­pa­ra­ten. De­ze Ber­lin Du­al Ca­me­ra Strap, ver­krijg­baar in de kleu­ren zwart, bruin of tan­ned, is ver­vaar­digd uit pre­mi­um buf­fa­lo le­der. Het is dan ook niet al­leen een heel stijlvol, maar ook een zeer sterk har­nass, waar­aan je zon­der zor­gen twee ca­me­ra’s te­ge­lijk mee kunt dra­gen.

Naast de Ber­lin Du­al heeft Bron­key ook stijl­vol­le le­de­ren pol­sen schou­der­rie­men voor een be­taal­ba­re prijs.

Prijs: €154 www.ca­me­ratools.nl/bron­key

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.