TECHARTPRO LM-EA7

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Au­to­fo­cus op een ca­me­ra uit de So­ny A7-se­rie met ma­nu­al fo­cus len­zen? De TechartPro LM-EA7 is een adap­ter waar­mee je ma­nu­e­le Lei­ca M len­zen kunt ge­brui­ken op een So­ny sys­teem­ca­me­ra. Als je met een au­to­fo­cus­lens op een au­to­fo­cus­ca­me­ra scherp­stelt, ver­an­dert de af­stand van de len­zen­groep tot de sen­sor in de ca­me­ra. De­ze adap­ter doet ei­gen­lijk pre­cies het­zelf­de, al­leen ver­an­dert hier de com­ple­te af­stand van de lens tot de sen­sor. Hoe dat werkt? Nou heel een­vou­dig. Je plaatst de lens (in­ge­steld op on­ein­dig) op de adap­ter en laat de ca­me­ra het werk doen. De adap­ter ver­plaatst de com­ple­te lens een paar mil­li­me­ter naar vo­ren of naar ach­te­ren, af­han­ke­lijk van de in te stel­len af­stand.

Prijs: € 412,99 www.ca­me­r­a­land.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.