3 ISO-ge­voe­lig­heid

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

De ge­ko­zen ISO-waar­de be­paalt hoe zeer de elek­tri­sche sig­na­len van de sen­sor ver­sterkt moe­ten wor­den. Is die ge­voe­lig­heid laag, dan geeft de sen­sor zwak­ke­re sig­na­len door en om­ge­keerd. De ISO-in­stel­ling heeft ef­fect op de beeld­kwa­li­teit: hoe la­ger de ge­voe­lig­heid (de laag­ste waar­de is meest­al ISO 100), hoe be­ter de beeld­kwa­li­teit. Bij ho­ge ISO-waar­des is er ri­si­co op ruis.

ISO 1.600

ISO 100

ISO 400

ISO 25.600

ISO 12.800

ISO 6400

ISO 3200

ISO 800

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.