5 Fo­cus­mo­di

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

De mees­te ca­me­ra’s heb­ben drie ver­schil­len­de mo­di om scherp te stel­len. El­ke mo­dus is ge­schikt voor een spe­ci­a­le si­tu­a­tie. De en­kel­vou­di­ge au­to­fo­cus is voor­al ge­schikt voor sta­ti­sche on­der­wer­pen, bij­voor­beeld een por­tret. De con­ti­nue au­to­fo­cus kun je ge­brui­ken om een be­we­gend on­der­werp met half in­ge­druk­te ont­span­knop te vol­gen. Ide­aal voor el­ke sport­fo­to­graaf. En dan is er nog de hand­ma­ti­ge fo­cus. Die be­dien je door aan de fo­cus­ring van het ob­jec­tief te draai­en, tot het on­der­werp in de zoe­ker of op het dis­play er scherp uit­ziet. De­ze op­tie is zeer ge­schikt voor de ma­cro­fo­to­gra­fie.

Con­ti­nue au­to­fo­cus

En­kel­vou­di­ge au­to­fo­cus

Hand­ma­ti­ge fo­cus

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.