8 Com­po­si­tie

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

Bij een goe­de com­po­si­tie ziet de fo­to er even­wich­tig, har­mo­nisch en fas­ci­ne­rend uit. Een van de een­vou­dig­ste en toch ef­fec­tief­ste hulp­mid­de­len daar­voor is de re­gel van der­den; die ver­deelt het beeld in een ras­ter van ne­gen ge­lij­ke vlak­ken. Op veel ca­me­ra’s kun je zo’n ras­ter op het dis­play ac­ti­ve­ren. Ver­vol­gens zorg je dat het on­der­werp zich op een van de vier kruis­pun­ten van de lij­nen be­vindt, en je hebt al een goe­de com­po­si­tie te pak­ken.

Om­dat het hoofd­on­der­werp op een van de kruis­pun­ten staat, ziet de fo­to er veel span­nen­der uit.

Zelfs bij een ab­stract on­der­werp kan de re­gel van der­den een mooie vi­su­e­le ba­lans cre­ë­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.