10 Land­schap­pen

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

Voor het fotograferen van land­schap­pen is in elk ge­val een sta­tief aan te ra­den. Het bes­te licht heb je door­gaans net na zons­op­gang, of an­ders kort voor zons­on­der­gang. Kies een dia­frag­ma rond f/16 met ISO 100 en kies een ob­jec­tief met een kor­te brand­punts­af­stand om zo­veel mo­ge­lijk van het land­schap en de lucht op de fo­to te krij­gen. Stel in de Li­ve View-mo­dus hand­ma­tig scherp op een punt in het voor­ste der­de deel van de fo­to. Om tril­lin­gen tij­dens het af­druk­ken te voor­ko­men, kun je een zelf­ont­span­ner of een af­stands­be­die­ning ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.