ASUS ProArt PA27AC mo­ni­tor

CHIP FOTO Magazine - - ASUS ProArt Challenge -

Met 77 pro­cent meer pixels dan con­ven­ti­o­ne­le Full HD-mo­ni­to­ren biedt de ProArt™ PA27AC een WQHD re­so­lu­tie (2560 x 1440 pixels) voor de su­pe­ri­eu­re beeld­kwa­li­teit en scher­pe beel­den die fo­to­gra­fen wen­sen. De HDR-func­tie zorgt voor meer dy­na­mi­sche en re­a­lis­ti­sche beel­den. Hij be­schikt over een WQHD IPS-pa­neel met een aan vier zij­den rand­loos ont­werp en een breed 100 pro­cent sRGB-kleu­ren­gam­ma. De mo­ni­tor is in de fa­briek voor­ge­ka­li­breerd om de kleur­nauw­keu­rig­heid te waar­bor­gen, waar­door af­beel­din­gen nauw­keu­rig wor­den ge­re­pro­du­ceerd op het scherm. Zo is exact te zien is hoe het werk er­uit gaat zien wan­neer het klaar is. De PA27AC is dus ide­aal voor gra­fisch ont­wer­pers, fo­to­gra­fen en an­de­re ge­brui­kers die op zoek zijn naar ho­ge kleur­nauw­keu­rig­heid. t.w.v. €799,-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.