Per­spec­tief 2

Kies een la­ge po­si­tie

CHIP FOTO Magazine - - Perspectief -

Meest­al fo­to­gra­feer je een ge­bouw ter­wijl je recht­op staat. Hoe­wel dat best lo­gisch is, is dat nou pre­cies de re­den waar­om der­ge­lij­ke fo­to’s er al­le­maal het­zelf­de uit­zien. Ge­luk­kig kun je daar wat aan doen. Het is na­me­lijk een goed idee om eens de hoog­te in te gaan, of juist op de grond te gaan lig­gen. Zo krijgt de voor­grond (in dit ge­val het plein van het Pro­py­laea in Mün­chen) meer ruim­te, waar­door het ge­bouw er nog gro­ter en mach­ti­ger uit­ziet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.